TAISYKLĖS:

Prekių pirkimo – pardavimo UAB „ČIA MARKET“ internetinėje parduotuvėje „DŽIUGAS DEGUSTACIJOS” taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1    Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „ČIA MARKET“ internetinėje parduotuvėje „DŽIUGAS DEGUSTACIJOS“ (toliau –  DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvė), adresas internete www.dziugasdegustacijos.lt, taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato ČIA MARKET e-parduotuvės pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.

 • www.dziugasdegustacijos.lt pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš šių parduotuvių: „Sūrio DŽIUGAS namai” Jogailos g. 4, Vilnius, „Sūrio DŽIUGAS namai” Islandijos pl. 32, Kaunas, „Sūrio DŽIUGAS namai” Taikos pr. 61, Klaipėda, „Sūrio DŽIUGAS namai” Respublikos g. 49-7, Telšiai, „Sūrio DŽIUGAS namai” Vytauto g. 45A, Palanga.
 • Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvėje. Naudotis DŽIUGAS DEGUSTACIJOS  e-parduotuve ir joje pirkti turi teisę tik (I) veiksnūs fiziniais asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (II) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, pirkimus vykdydami Taisyklėse nustatyta tvarka. 
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvėje patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes, taip pat patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis.
 • Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvėje tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.
 • Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvėje prekių užsakymą ir pardavėjas el. paštu arba telefonu užsakymą patvirtina arba jį įvykdo.
 • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 1. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1    Pirkėjo registracija nebus vykdoma.

2.2    Pirkėjo asmens duomenys, įvykdžius prekių pirkimo – pardavimo operaciją, pagal pateiktą užsakymą, saugomi iki 60 dienų. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami kokiems kitiems tikslams, kaip tik pateikto užsakymo įvykdymas.

2.3    Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Jei Pirkėjas naudojasi DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4    Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvės paslaugomis.

2.5    Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 1.  PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1 Prekių kainos DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvėje nurodytos Eurais su PVM.

3.2 Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios yra nurodytos DŽIUGAS DEGUSTACIJOS  e-parduotuvės kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu.

3.3 Pirkėjas už prekes  iš anksto atlikęs pavedimą e-bankininkystės arba PaySera būdu.

3.4 Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti pageidaujamą atsiskaitymo būdą.
3.5    Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu nusprendžia grąžinti prekę, kurios kokybė jo netenkina, Pirkėjas turi sumokėti visą užsakymo sumą, o grąžintos prekės suma jam grąžinama atliekant bankinį pavedimą į jo nurodytą sąskaita ne vėliau kaip per 5 d. d.

 1.  PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

4.1    Prekes pristato DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvės darbuotojas Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2    Prekių pristatymas vykdomas tik DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvės nurodytose teritorijose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Telšiuose,), nurodytu laiku, kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir keičiamas.

4.3    Už prekių pristatymo terminų pažeidimą Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės visais atvejais, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.4    Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie įėjimo.

4.5    Minimali prekių užsakymo vertė 40,00 Eur.

4.6    Pristatymas nemokamas.

4.7 Taikomas prekių pristatymo mokestis 0,30EUR/km, jei pirkėjo nurodytas adresas yra (iki) 15 km spinduliu nuo DŽIUGAS DEGUSTACIJOS  e-parduotuvės nurodytų teritorijų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Telšių).

4.8    Prekių pristatymas vykdomas likus vienai dienai iki virtualios degustacijos arba virtualios degustacijos dieną.

4.9 Apie prekių pristatymo tikslų laiką pirkėją informuos kurjeris asmeniškai susisiekus nurodytu telefonu.

 1.  PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI


5.1    Už DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvės parduodamų prekių ženklinimą atsako prekės gamintojas ir/ar prekės importuotojas.

5.2    DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvė užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes.
5.3    Pirkėjas, apie prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti elektroniniu paštu: info@ciamarket.lt arba tel.: +370 444 22222.

5.4    Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinama prekė nebūtų sugadinta ar jai nebūtų padaryta kitokia žala, atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.

 1. PREKIŲ KEITIMAS IR GRAŽINIMAS

6.1 Remiantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“  nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

6.1.1 pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

6.1.2 greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.1.3 supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.2 Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@ciamarket.lt arba telefonu: 8 444 22222. Pirkėjas pateikdamas pretenziją, dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. 

6.3 Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Padavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: info@ciamarket.lt arba telefonu: 8 444 22222. 

6.4 Grąžinant ar keičiant e-parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

6.5 Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

 1.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1    Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
7.2    Santykiams tarp Pirkėjo ir DŽIUGAS DEGUSTACIJOS e-parduotuvės taikomos šių Taisyklių nuostatos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.
7.3    Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus tiesioginius nuostolius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4    Visi ginčai ir nesutarimai kilę tarp šalių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčiai sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka.

     8.  APRIBOJIMAI DĖL ALKOHOLIO

8.1   Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 20 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. sekmadieniais, Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi). 

8.2   Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus. Neturintiems 20 metų amžiaus – prekių krepšelis neperduodamas, tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholio.